Amerika'da Doktora Eğitimi Hakkında

Amerika’da Doktora Eğitimi oldukça limitli sayıda okulda verilmektedir. Genellikle küçük ölçekli okullarda değil araştırmaya önem veren büyük devlet ve özel üniversitelerde PHD yani doktora programlarına rastlamak mümkündür. Amerika’da PHD programlarına katılabilmek için Master Eğitimini tamamlamış olmak gerekir ancak bunun bazı istisnaları olabilir. Özellikle Lisans Eğitiminde not ortalaması çok yüksek ve seçmeli dersleri konu ile alakalı olarak seçen öğrenciler bazı üniversitelerdeki doktora programlarına direk başvuru yapabilirler.  Amerika’da doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken sınavlar, TOEFL veya IELTS, ve bölüme göre değişmekle birlikte GMAT ya da GRE olarak belirlenmiştir. Doktora süreleri ortalama 3-6 yıl arasında değişir. İlk dönemlerdeki derslerin tamamlanmasının ardından programın yarısından itibaren doktora konusu olarak seçilen konu ile ilgili araştırma üzerine kurulmuştur programlar. Doktora Programına kabul edilen öğrencilerin çoğunluğu Araştırma (Research) Asistanlığı alabildikleri için hem okuldan ödenek alabilirler hem de uygun maliyetli eğitim ücretleri ödeyebilirler.  Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler aynı zamanda eğitim aldıkları üniversitede ya da farklı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma amacıyla kalabilirler.

Amerika’da doktora eğitimi alabilmek için başvuru yapacak olan öğrencilerin öncelikle doktora eğitimi alacakları ana alanı belirlemeleri daha sonra da o alanın içinde çalışma yapacakları doktora konularını belirlemeleri gerekmektedir. Belirlenen konuların üzerine doktora yapılıp yapılamayacağı eğitimi sunan okuldaki bölüm profesörleri ile ön görüşme yaparak belirlenir.

Tüm doktora başvuruları hakkında detaylı bilgi için KARE Yurtdışı Eğitim Danışmanlarına ulaşabilirsiniz.