Tıp İngilizcesi Programları

Daha öncesi özellikle Anatomi ve Fizyoloji ya da bunlarla alakalı dersler alan tüm öğrenciler ve sağlık alanında görev yapan kişiler Tıp İngilizcesi Programlarına katılabilirler. Programda genellikle Tıp Hayatı ile ilgili İngilizce terimler terminoloji ve anlatım biçimleri işlenmektedir. İngilizce seviyesi High Intermediate olan öğrenciler program için gerekli olan İngilizce yeterliliğini karşılamış olurlar. Programlar genellikle yaz aylarında 4 haftalık dönemler halinda düzenlenmiştir. Öğrenciler hafta içi her gün, haftada 20 ders eğitim alabilir. Özellikle ele alınan konu Tıp terimlerinin öğrenilmesidir ancak bunun yanında programlarda aşağıda sıralanan topiklerde uygulanabilir. Amerika sağlık sistemine bakış, hasta ile iletişime geçmek için kullanılacak terimler ve seçilecek dil, insan anatomi ve fizyolojisi, Tıp tarihi, travma ve acil durum müdahalesi, teşhis ve müdahale prosedürleri, tip yazışmalarında kullanılacak dil.

Sizler için en uygun programın seçimi ve detaylı bilgilendirme konusunda KARE Eğitim Danışmanlarından destek alabilirsiniz.