İngiltere’de Doktora Eğitimi Hakkında

İngiltere’de Doktora eğitimi, genellikle akademik kariyer planı yapan öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.  Doktora eğitiminin süresi üç yıldır.

Doktora eğitimi, bir alana ilgi duyan ve o alanda araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için uygundur.  Öğrenciler araştırma yapacakları alanda onlara danışmanlık yapacak eğitmenleri eşliğinde çalışmalarını sürdürür.  İngiliz Üniversiteleri’nin neredeyse hepsinde doktora eğitimi almak mümkündür.

Programlara başvuru aşamasında, öğrencilerin daha önceki akademik durumu, araştırma yapmak istedikleri alan ve İngilizce yeterlilikleri dikkate alınmaktadır.  Adaylar İngilizce yeterliliklerini IELTS ile ispatlamak zorundadır.  IELTS için istenilen puan başvuruların bölüme göre değişmektedir.  Programlara kabul edilebilmek için 7.0 ile 7.5 arasında puan almak gerekmektedir.

Doktora programlarının ücretleri başvurulan bölüme ve üniversiteye göre değişmekte olup, hem üniversite bünyesinde hem de farklı kuruluşlardan burs olanakları mevcuttur.

KARE Yurtdışı Eğitim, İngiltere’de Doktora eğitimi almak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedir.