İngiltere’de Master Eğitimi Hakkında

İngiltere’de master eğitimi almak demek bir öğrenci için sadece ülkesine döndüğünde değil, Dünya’nın neresine giderse gitsin prestijli bir diplomaya sahip olmak demektir.  Bu nedenle, her yıl binlerce öğrenci İngiltere’ye master eğitimi almak için gitmektedir.

İngiltere’de master eğitiminin süresi bir yıldır.  Öğrenciler bir yıl boyunca yoğun bir eğitime tabi olurlar.  Programlar Eylül ayında başlar.  Ocak başlangıçlı programlar da vardır ancak bu durum ağırlıklı olarak yoğun talep gören İşletme programları için geçerlidir.  Son başvuru tarihleri başvurulan üniversiteye ve programa göre değişebilir ancak erken başvurunun İngiltere’de master için avantaj olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini IELTS ile (bazı bölümlerde TOEFL da kabul edilmektedir.) kanıtlamaları gerekmektedir.  Başvurulan bölüme göre İngiltere’de master eğitimi için 6.5 ile 7.5 arasında IELTS skoru istenmektedir.  Başvuru aşamasında öğrenciler henüz İngilizce yeterlilik sınavlarına girmedilerse yine de başvurularını yapabilirler.  Bu durumda okullar öğrenciye ‘Şartlı Kabul’ gönderir.

İngilizce yeterlilik dışında not ortalaması da başvurular sırasında önemli bir noktadır.  Not ortalaması yüksek olan öğrencilerin sıralamada daha iddialı üniversitelere girme şansı vardır.  Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yapmış olduğu aktiviteler, okul kulüplerinde gösterdikleri çalışmalar, edindikleri sertifikalar, spor dallarındaki başarıları özetle öğrencinin okul dışında kalan vakitlerinde nasıl bir insan olduğu master başvurularında dikkat edilen noktalardır.

Bazı bölümlerin başvuru şartları arasında, diğer programlarda talep edilmeyen şartlar istenebilir.  Örneğin MBA başvurularında en az iki yıllık iş deneyimi şartı aranır.  Sanat ağırlıklı programlar için başvuran öğrencilerden portfolyo istenir.

Master programlarının ücretleri başvurulan programa ve üniversiteye göre £7,500 ile £14,000 arasında değişmektedir.  İngiltere’de master eğitimi ücretinin daha yüksek olduğu üniversiteler de mevcuttur.

Not ortalaması yüksek olmayan ve almış olduğu lisans eğitiminden farklı bir alanda master programlarına başvurmayı düşünen öğrenciler için master eğitimi öncesi bir alternatif de Pre-Masters programlarıdır.  Pre-Masters programlarının süresi 3,6 ve 9 aydır.  Öğrenciler Pre-Masters eğitimini üniversite ya da Kolej bünyesinde alabilir.  Pre-Masters programlarının içeriğinde öğrenciler bazı temel dersler ile IELTS Hazırlık dersleri alır.  Program ücretleri öğrencinin kaç dönem eğitim alacağına ve hangi okulda bu eğitimi alacağına bağlı olarak değişir.

KARE Yurtdışı Eğitim, İngiltere’de master eğitimi almak isteyen öğrenciler için danışmanlık hizmeti vermektedir.