Mesleki İngilizce Programları

İngiltere’de dil okullarında Mesleki İngilizce programları yürütülmektedir.  Bu programların amacı, belli derecede İngilizce bilgisi olan öğrencileri, kendi alanlarında terminolojiye hakim olmalarını, yazışmalarda, sunumlarda kendilerini rahatça ifade etmelerini sağlayabilecek şekilde eğitmektir.

Mesleki İngilizce programları arasında, Tıp İngilizcesi, Hukuk İngilizcesi, Sekreterler için İngilizce, Turizmciler için İngilizce, Modacılar için İngilizce vb. programlar sayılabilir.

Mesleki İngilizce programlarını takip edecek öğrencilerden belli derecede İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenir.

Program başlangıçları, Genel İngilizce programlarından farklı olarak her Pazartesi değildir.  Mesleki İngilizce programlarının belli başlangıç tarihleri vardır.  Program ücretleri ise eğitim süresine ve hangi okulda eğitim alındığına bağlı olarak değişmektedir.