IELTS

IELTS SINAVI


IELTS (International English Language Testing System), İngilizce dil seviyesini ölçmek için uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil yeterlilik sınavıdır.


Sınavın Uygulandığı Yerler


IELTS sınavı British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir. Sınav hem online hem de anlaşmalı oldukları kurumlarda yüzyüze gerçekleştirilebiliyor.IELTS Sınav Puanlaması


Sınav akademik ve genel olmak üzere iki farklı türde yapılır. Yurtdışında eğitim görmek isteyen kişiler akademik modül sınavına girmelidir ve bu sınavdan başvurulan okul tarafından istenilen puanı almış olmalıdırlar. IELTS sınavı değerlendirmesi 0 ile 9 arasındadır.


IELTS sınavı;


Dinleme (Puan: 0-9) (Süre: 30dk)


Okuma (Puan: 0-9) (Süre: 60dk)


Yazma (Puan: 0-9) (Süre: 60dk)


Konuşma (Puan: 0-9) (Süre: 10-15dk)


4 bölümden oluşan sınavın toplam süresi 2 saat 45 dakikadır. Dinleme, Okuma ve Yazma sınavları tek aşamada gerçekleşir. Konuşma sınavı ayrı bir oturumda yapılır ve kayıt aşamasında konuşma sınavının günü ve saati de belirlenir. Sınava online katılmak isteyenler için sınav, haftanın 7 günü günde 3 kez gerçekleştiriliyor.Beceri

Puan Aralığı

SeviyeDinleme0-9

Yüksek (9-8)

Orta (7-5)

Düşük (0-4)Okuma0-9


Yüksek (9-8)

Orta (7-5)

Düşük (0-4)Yazma0-9


Yüksek (9-8)

Orta (7-5)

Düşük (0-4)Konuşma0-9


Yüksek (9-8)

Orta (7-5)

Düşük (0-4)
TOPLAM PUAN0-9IELTS'de puanlama 9 üzerinden gerçekleştirilir. 9 en yüksek puandır. Adaylara 4 temel becerinin her birisi için ayrı-ayrı 9 üzerinden not verilirken genel puanlama listening, reading, speaking ve writing bölümlerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak ayrıca yapılmaktadır.


Sınav Ücretleri ve Başvuru


Türkiye’de uygulanan tüm IELTS sınav merkezlerinde sınav başına 1265TL ücret ödenir. IELTS sınav başvuruları British Council resmi sitesinden online olarak yapılmaktadır.